Consultancy

Consultancy met betrekking tot System Center 2012 omvat een veelheid aan activiteiten. Voor Insight24 is het uitgangspunt dat die activiteiten bijdragen aan een doel: u, als klant, in staat stellen zoveel mogelijk resultaat uit het gebruik van System Center 2012 the halen, door het in uw organisatie te introduceren.

Enkele van de consultancy diensten die wij bieden zijn:

1.       Technologie

  1. Functionele en technische ontwerpen voor ieder component van System Center 2012;
  2. Implementatie van die componenten;
  3. Configuratie en optimalisatie.

2.       Business alignment

  1. Applicatie en Service monitoring (distributed application monitoring);
  2. Ontwikkeling van klantspecifieke Management Packs.

3.       Proces optimalisatie

  1. Klantspecifieke Rapporten;
  2. Klantspecifieke Dashboards;
  3. SharePoint  integratie;
  4. Onze Capacity Management oplossing Capacity Insights for System Center;
  5. SLA Monitoring & Rapportages.

Insight24 biedt daarnaast aanvullende diensten, allen gericht op het laten aansluiten van System Center 2012 op uw organisatie.