System Center Implementaties

Bij Insight24 zijn we ervan overtuigd dat een succesvolle implementatie van System Center 2012 (SP1) technologie uit vier stappen bestaat. Iedere stap beslaat een cruciaal onderdeel van het implementatieproces. Gecombineerd en op de juiste wijze uitgevoerd kan iedere System Center 2012 (SP1) implementatie succesvol voor uw organisatie verlopen. De vier stappen zijn:

Ontwerp

Een goed ontwerp moet aan veel eisen voldoen. Daarbij gaat het niet alleen om de eisen die voortkomen uit de huidige situatie, maar ook de eisen die in de toekomst zullen gelden. Uiteraard zijn die laatste niet altijd duidelijk, maar zij zullen voor zover mogelijk toch in overweging moeten worden genomen bij het ontwerp voor een nieuw System Center 2012 (SP1) Component voor uw organisatie.

Gebeurt dit niet, dan zullen de System Center 2012 componenten op termijn niet goed meer aanlsuiten op uw organisatie, waardoor herontwerp en –inrichting nodig zal zijn. Dit is vaak een kostbaar en organisatorisch complex.

Het team van Insight24 houdt rekening met alle eisen, ook de eisen die minder voor de hand liggend zijn maar wel invloed kunnen hebben op de kwaliteit van het eindresultaat van de System Center 2012 implementatie.

Installatie

Hoewel Microsoft een grote hoeveelheid aan informatie beschikbaart stelt over de installatie van de verschillende componenten van System Center 2012 (SP1), vormt zo’n installatie toch vanaf het begin een uitdaging. Vaak zijn er aanvullende Best Practices en ervaring nodig om dit tot een goed eind te brengen.

Het team van Insight24 kent zijn vak tot in de puntjes en weet hoe het ieder System Center 2012 component zo moet installeren dat het voldoet aan de eisen van uw organisatie.

Configuratie

Voor System Center 2012 was de configuratie van de verschillende System Center 2007 producten al complex. Met het verschijnen van System Center 2012 (SP1)  zijn daar nog nieuwe aspecten bijgekomen. Naast de uitgebreidere functionaliteit van de componenten die ook die uitmaakten van System Center 2007 is er ook een aantal componenten toegevoegd.

Om al deze componenten goed te configureren is een diepgaande kennis van die componenten, hun (nieuwe) mogelijkheden vereist.

Het team van Insight24 heeft diepgaande kennis van alle System Center 2012 componenten, de mogelijkheden ervan en hun onderlinge samenhang. In een relatief korte tijd zijn wij daardoor in staat uw System Center 2012 omgeving goed te configureren, mede gebaseerd op Microsoft Best Practices en onze eigen ervaringen.

Optimalisatie

Naast de uitgebreider functionaliteit en nieuwe componenten van System Center 2012, is ook de onderlinge integratie verder uitgebreid. Daardoor kunnen de verschillende componenten nog meer als een geheel functioneren.

Deze laatste stap van de implementatie zorgt ervoor dat de verschllende System Center 2012 worden gefinetuned voor uw organisatie. Dit is nodig om bijvoorbeeld te voorkomen dat u te maken krijgt met onnodig veel alerts en incidenten. Verder wordt in deze stap de onderlinge integratie van de componenten ingeregeld zodat deze aansluit op uw manier van werken.

Het eindresultaat is een soepel werkende System Center 2012 omgeving, ongeacht welke componenten u inzet.