Over ons

Manageability zit in ons dna….

Insight24 is gespecialiseerd in beheersbaarheid (manageability) van IT. Wij ontzorgen IT-organisaties bij het ‘in control’ zijn over de wijze waarop hun dienstverlening tot stand komt. Dat doen wij door het realiseren van een geautomatiseerde beheersomgeving, een daadkrachtige en verantwoordelijke “workforce” en met het invoeren van de daarvoor benodigde beheersprocessen en proactieve sturing. Onze klanten zijn daardoor onderscheidend naar hun klanten en leveren hogere kwaliteit diensten tegen lagere operationele kosten.

Insight24 kan u helpen bij::

Het beheersen van externe invloeden door:

  • het bepalen van de informatiebehoefte op verschillende niveaus in de IT-organisatie,
  • het vertalen van die informatiebehoefte naar key performance indicatoren (KPI’s), en
  • het ontwikkelen van dashboards, scorecards en rapportages.

Het beïnvloeden van de interne cultuur:

  • het bepalen van de huidige en gewenste mate van volwassenheid van IT-dienstverlening (IST en SOLL positie) en de marsroute te volgen, en
  • Het veranderen van processen gericht op outside-in denken.

Het verlagen van de IT-kosten:

  • Het implementeren van system- en service management tooling, waaronder Microsoft System Center,
  • het doorvoeren van veranderingen en verbetering in tactische en operationele IT-processen om blijvende kostenbesparing te realiseren, en
  • het beheren en beschikbaar houden van de totale keten van informatievoorziening en de technische infrastructuur.

 

Some interesting news

Recent news

Read more

Categories

Company News
3
Geen onderdeel van een categorie
1
Producten
1
Products & Services
4